Karol BieńO mnie

Back to worksNext workPrevious work

Plakaty 2010 - 2012

Projekty plakatów do wydarzeń kulturalnych, społecznych, plakaty informacyjne.

plakat

Projekt serii plakatów z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Plakaty brały udział w zbiorowej wystawie studentów i pedagogów z Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wystawę w Toronto (Kanada) zorganizował Konsulat Generalny RP. Plakaty były również pokazywane w innych miastach na świecie m.in.: Kraków, Vancouver, Mississauga, Hamilton, London (Ontario), New York City oraz w Kipp Gallery na Indiana University of Pennsylvania, Prezentacje i pokazy plakatów towarzyszyły wielu koncertom i imprezom kulturalnym obchodzonych w ramach Roku Chopinowskiego 2010.

PlakatPlakatPlakat

Projekt serii plakatów promujących rok 2011 jako rok chemii w celu podkreślenia jej osiągnięć i wkładu w dobro ludzkości. Celebracja ma charakter międzynarodowy. Koordynatorami obchodów jest UNESCO i IUPAC. Ten rok jest szczególnie ważny także dla polskiej nauki, gdyż przypada w nim 100 rocznica przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie chemii dla Marii Curie-Skłodowskiej za wydzielenie czystego radu, jak i utworzenia Międzynarodowego Zrzeszenia Towarzystw Chemicznych, którego bezpośrednim następcą jest IUPAC. W Polsce obchody patronatem honorowym objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Oficjalna strona obchodów

PlakatyPlakatyPlakaty

Projekt z plakatu promującego krakowski kabaret Loch Camelot, wykorzystałem w nim jeden ze szkiców, które wykonałem ołówkiem.

PlakatSzkice

Projekt konkursowy, serii plakatów reklamujących konferencje pod hasłem przewodnim „Whose language is it anyway?”, zorganizowaną przez Wydział Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

PlakatyPlakaty
Back to top
© 2011 KAROL BIEŃ. All rights reserved. Designed by KAROL BIEŃ | HTML + CSSkontakt@karolbien.com